BETA

גולשים נגד "לאשה" בגלל תמונות פרובוקטיביות של קרן פלס

מגזין לאישה הציע לקוראים שלו לבחור בין שני שערים נועזים של קרן פלס והתגובות הנזעמות לא אחרו להגיע