BETA

03.11.2012

23:36

ישראלים מקבלים משכנתאות בלי יכולת להחזיר ונותרים חסרי דבר: "זה כדור שלג"

עקב חוסר בפיקוח של בנק ישראל, הבנקים מאפשרים ללקוחות לקחת משכנתא, למרות שההחזרים החודשיים עולים על היכולת של הלווים להחזיר כסף. עקב כך, יותר ויותר משפחות מוצאות את עצמן מפונות מבתיהן. אמנם המחאה החברתית של הקיץ הקודם מחתה בדיוק על הנושא הזה בעסק שמגלגל מעל 200 מיליארד שקלים, ללא רגולציה מתאימה, דבר לא ישתנה

(15:07 דקות)

אלפי משפחות בישראל אינן מצליחות להחזיר את החזרי המשכנתא החודשיים ורבים מהם איבדו את ביתם. דוגמא טובה לכך, היא משפחת ניניו שנאלצה לוותר על הבית המשפחתי, שהיה שייך לסב, עקב המשכנתא החונקת והיום ביתם שייך לבנק. "זה כדור שלג שמתדרדר כל כך מהר, שאתה לא מבין איך הגעת למקום הזה בכלל", אמר יעקב ניניו אב המשפחה.

 

אפקט נוסף העלול להוות משקל על הלווים הוא אובדן העבודה, אז אם שליש מהמשכורת של שני בני הזוג כיסו את עלות החודשית למשכנתא, פתאום הנתח עולה לכדי 40% ואף עד חצי מהמשכורת. המצב במרכז ובפריפריה אינם שונים מהותית, מאחר והמחירים עלו בכל הארץ וגם אם עלות הדירה יורדת, הלוואה על סך חצי מיליון שקלים ל-25 שנה, עלולה לתפוס משפחות צעירות ללא מקורות הכנסה להחזירן.

 

ב-3 החודשים האחרונים שוק המשכנתאות שבר שיאים ובשלושת החודשים נרשמו משכנתאות בשווי 20 מיליארד שקלים, והעסק כולו מוערך במלמעלה מ-200 מיליארד שקלים. מומחים אומרים כי יש מערכת שמתמכרת לעלויות גבוהות בנדל"ן, בעיקר מצד הקבלנים.

 

"אחד מהתפקידים של הממשלה זה לדאוג שמחירי הדיור, כמו כל אספקט בסיסי אחר, יהיו בהתאם לכושר ההשתכרות של העובדים", אומר גיא רולניק, עורך דה-מרקר, שמזהיר כי אנשים שיאבדו את עבודתם לא יוכלו להחזיר את הכספים הרבים שלוו.

בחודש האחרון ביקשנו בחדשות10 משכנתאות מארבעה בנקים, ולמרות שלא הוצגו חסכונות ראויים, הבנקים ממהרים להעניק הלוואות, למרות מתן אזהרה על העול הכבד. "התחרות של הבנקים היא על רכישת לקוחות. הדרך הטובה ביותר לקבל את הלקוחות הוא דרך המשכנתאות. אך המצב כיום בשוק אינו אשמת הבנקים אלא זה תפקידו של בנק ישראל לדאוג להוציא הוראה מפורשת שההחזרים לא יעלו על 20%", אמר יגאל פלדבוי, שהיה מנכ"ל הבינלאומי למשכנתאות.

 

מנתונים שנאספו בחדשות 10, עולה כי 40% מהמשכנתאות הן הלוואות מסוכנות, שהלווים לא בהכרח יוכלו להחזירם. אולם גם אין פיקוח על שכר הדירה, כך שהשכרת דירה אינה כדאית יותר ובתוך הסבך הנדל"ני האזרח הקטן עלול להיתקע.

 

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "הגבלת המינוף תביא לנטילת חוב קטן יותר ולכן גם החזר נמוך יותר. יחד עם זאת, הגבלת שיעור ההחזר מתוך ההכנסה היא אפשרות נוספת להתערבות מצד בנק ישראל. שמירה על יציבות הבנקים אינה מילה גסה ומשמעותה שמירה על כספי הלקוחות".