BETA

29.10.2012

22:01

עודכן:

פרסום ראשון: למרות הירידה בכמות המסתננים, עלייה בפשיעה בקרבם

דוח של משטרת מחוז תל אביב קובע חד משמעית כי יש עלייה דרמטית בשיעור הפשיעה בקרב המסתננים. נוסף על כך צופה הדוח הסלמה באלימות של ישראלים נגד זרים בשנת בחירות

(2:48 דקות)

בנייתה של הגדר בגבול עם מצרים הורידה את רמת ההסתננויות לנמוכה מזה שנים, רק 168 בספטמבר לעומת קרוב ל-2,000 בינואר. אולם למרות שבממשלה מנסים להראות כי בכך נפתרו הבעיות, דוח סודי של המשטרה על מצב המסתננים קובע כי ישנה עלייה בכמות האירועים האלימים שבהם מעורבים המסתננים, מהסיבה שאין להם אישור עבודה. כמו כן, מביעים חשש במשטרה כי דווקא האלימות כלפי המסתננים תעלה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, עקב המצב הכלכלי.

 

הדוח "זרים ומסתננים ינואר-ספטמבר 2012" שחובר במשטרת מחוז תל אביב מציג תמונה קשה על האוכלוסייה האפריקנית החיה בעיר העברית הראשונה.

ישנה עלייה דרמטית באלימות מסתננים, כמו גם בפעילות המשטרתית במחוזות בהם הם חיים.

 

לפי הנתונים המוצגים, ב-2011 נחקרו 610 אפריקנים, ובתקופה הרלוונטית לדוח היו 882 נחקרים עלייה של 45%. כמו כן השנה נפתחו 810 תיקים לעומת 645 בשנה שעברה, עלייה של 55%, המתפלגים ל-497 עבירות רכוש, 199 עבירות נגד גוף ו-70 עבירות מוסר.

 

עוד עולה כי פליטים מדרפור מוכנים לשבת שלוש שנים בכלא ובלבד שלא יגורשו. "נותנים לי ויזה לארבעה חודשים אבל לא לעבודה אז מאיפה אני אמור לאכול", אמר מסתנן אחד בתל אביב.