BETA

07.09.2009

18:41

התביעה: קצב נהג לאורך שנים בדרך פיתוי וציד

בית המשפט התיר לפרסם את נאומי הפתיחה במשפטו של הנשיא לשעבר • לדברי הפרקליטות, "הנאשם נהג לנצל את רום משרותיו הציבוריות על מנת לתקוף ולהטריד מינית את הכפופות לו" • סנגורו של קצב אמר כי "ניכר ניסיון ליצור דמוניזציה של הנאשם"

(2:18 דקות)

בית המשפט התיר היום (שני) לפרסם את חלקה הראשון של הישיבה במשפטו של הנשיא לשעבר, משה קצב.

את נאום הפתיחה של התביעה הקריאה עו"ד רונית עמיאל. לדבריה, "התביעה תביא ראיות, על מנת לשכנע את בית המשפט, כי הנאשם נהג לנצל את רום משרותיו הציבוריות ואת המעמד שלו כשר וכנשיא המדינה, על מנת לתקוף ולהטריד מינית את הכפופות לו, אותן בחר בשימת לב".

"התביעה תציג בפני בית המשפט עדויות, על פיהן נהג הנאשם כדפוס פעולה, לאורך שנים, בדרך פיתוי וציד, תוך שהוא משתמש ביכולת שלו לקרב אליו את העובדות, להתעניין בהן, להחמיא להן, לתת לכל אחת מהן, תחושה של נבחרת בעיני הבוס הגדול", אמרה עורכת הדין.

עמיאל אמרה בנאום כי קצב הפעיל "מנגנון של השתקה" כלפי הקורבנות שלו. לדבריה, זהו "מערך
שעתיד להבטיח את שתיקתן במידה ומי מהן תחליט שהיא בכל זאת מדברת".

עמיאל אומרת כי קצב "איננו האנס הכוחני, עם הסכין בסמטה אפלה". לדבריה, "לא היה צורך בדרך כלל, בכוח פיזי, ודי היה ברום המשרה, על מנת לאפשר לנאשם לבצע את זממו במתלוננות, אבל כשנדרש כוח פיזי, כשהנאשם טעה לחשוב, שדי במעט כוח כדי להשיג את ההסכמה הזאת וכדי להבטיח במקביל גם את השתיקה, הוא לא היסס להפעיל גם כוח כזה".

סנגורו של קצב: התביעה חשה חולשה

מנגד, נשא עו"ד אביגדור פלדמן את נאום הפתיחה מטעם ההגנה. הוא התייחס לדברים שנאמרו בנאום הפתיחה של התביעה ואמר כי "באמצע הדברים ניכרת מבחינת התביעה, ניסיון שאני כבר אומר לה, שאנחנו נתנגד לה בצורה חריפה, ליצור דמוניזציה של הנאשם. דמוניזציה שמורכבת לכאורה, ממעשים דומים, מהאמירות על מנגנון, מהאמירות על כוח, מהאמירות על מתלוננות כנועות ונכנעות, מהאמירות על שיטה, מהאמירות על מעשים מגונים".

"את האישומים יש להוכיח לגופם. ברגע שהתביעה מפזרת את טיעוניה אל עבר מעשים דומים מנגנוניים וארגוניים, אני אומר לעצמי, התביעה חשה חולשה", אומר פלדמן.

לדבריו, "התובעת רוקמת תיאוריה של קונספירציה לפיה הנאשם כבר בשנת 1990 או קודם לזה, כבר ציפה שיום אחד יהיה משפט, ואז הוא והמנגנון הכוחני שהוא מופקד עליו, יצרו ראיות, יצרו מסמכים, הנאשם, העבירות שבוצעו, שמיוחסות לנאשם, הן עבירות משכבר הימים. עבירות גם, מה שאנחנו קוראים המתיישנות, וגם העבירה העיקרית".