BETA

27.08.2009

22:50

עודכן:

ביה"ס "נעמי שמר" בפ"ת: זורקים את המחברות - עוברים למחשבים

יש בית ספר שבו האמירה מחשב לכל ילד היא יותר מסיסמא. בפעם הראשונה יפעיל השנה המרכז הטכנולוגי החינוכי, בית ספר שבו כל חומר הלימוד מצוי ברשת. בילקוט של תלמידי בית הספר "נעמי שמר" בפתח תקווה לא יהיו ספרי לימוד או מחברות, רק מחשב נייד

02:35 דקות