הלמ"ס : המשק הישראלי יצא מהמיתון וחזר לצמוח

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום עולה כי התוצר המקומי הגולמי עלה ברבעון השני של 2009 באחוז בהשוואה לירידה של 3.2% ברבעון הראשון של השנה שעברה

(1:57 דקות)

המשק הישראלי חזר לצמיחה לאחר חצי שנה של מיתון: על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התוצר עלה ברבעון השני של 2009 ב-1% (בחישוב שנתי) לאחר ירידות של 3.2% ברבעון הראשון של 2009 (בלשכה עדכנו את הנתון לעומת ירידה של 3.7%) וירידה של 1.4% ברבעון האחרון של 2008.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע סיפוק מהנתונים הכלכליים האחרונים. "הנתונים המצטברים של הרבעונים האחרונים מעידים על כך שמצב המשק הישראלי טוב יותר מזה של הכלכלות המובילות בעולם", אמר ראש הממשלה.

"העליות בצריכה הפרטית, ביצוא ובגביית המיסים, מעודדת מאוד". ראש הממשלה הדגיש כי ימשיך להוביל, יחד עם שר האוצר, מדיניות כלכלית עקבית המעודדת צמיחה ויציבות במשק הישראלי.

"בראש וראשונה", הוסיף ראש הממשלה, "נפעל יחד עם שרי הממשלה להסרת חסמים ביורוקרטים – ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל, בפישוט הליכי התכנון והבנייה ובפריסת רשת רכבות וכבישים. כל אלו יוזילו את מחירי הדירות ברחבי הארץ ויקרבו את הפריפריה למרכז

העלייה בתוצר ברבעון השני של השנה משקפת עלייה ביצוא הסחורות והשירותים (5.8%), בהוצאה לצריכה פרטית (4.4%) ובהוצאה לצריכה ציבורית למעט יבוא בטחוני (19.8%) בחישוב שנתי. לעומת זאת נמשכה הירידה בהשקעות בנכסים קבועים שהצטמצמה ב-10.3% בחישוב שנתי.

מאחר ש"מיתון" מוגדר כשני רבעונים רצופים עם התכווצות בתוצר, הרי שלפחות על הנייר, המשק הישראלי יצא מן המיתון.


לכתבה המלאה