BETA

05.08.2012

14:57

עודכן:

בג"ץ קבע: לינדנשטראוס לא יוכל לחקור בפרשת הרפז ללא אישור המבקר שפירא

שופטי בג"ץ דנו בעתירה שהוגשה נגד החוק שעבר בכנסת ומאפשר למבקר היוצא להשלים את דוח הרפז. השופטים קבעו כי לינדנשטראוס יוכל להשלים את כתיבת הדוח, אך מתחו ביקורת על חקיקת החוק

מי ישלים את דוח הרפז? שופטי בג"ץ קבעו הבוקר (ראשון) כי מבקר המדינה היוצא מיכה לינדנשטראוס לא יוכל לחקור את המשך פרשת הרפז ללא אישורו של מבקר המדינה נוכחי, יוסף שפירא.

הפסיקה שנתקבלה בעקבות עתירה שהוגשה נגד החוק שעבר בכנסת המאפשר למבקר מדינה לסיים דוחות עליהם כבר התחיל לעבוד גם שלושה חודשים לאחר סיום כהונתו. בכך למעשה קיבל לינדנשטראוס אישור להשלים את דוח הביקורת בפרשת הרפז שהסעירה את הצמרת הביטחונית.

 

השופטים מתחו ביקורת על החוק החדש אך קבעו כי לינדנשטראוס יכול להמשיך את כתיבתו של הדוח. עם זאת קבעו כי לינדנשטראוס יוכל להמשיך בחקירת הפרשהרק באישורו של המבקר שהחליף אותו לפני קצת יותר מחודש. את כתיבתו של הדוח מתוך החומרים הקיימים יוכל לינדנשטראוס להשלים.

 

בסוף חודש יוני האחרון אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, חבר הכנסת אורי אריאל. לפיה הצעתו של אריאל יוכל המבקר להשלים את הדוחות שהחל לעבוד עליהם גם שלושה חודשים לאחר סיום תפקידו.

הצעת החוק זכתה אמנם לתמיכת הממשלה, אך אושרה מול מליאה כמעט ריקה. 13 חברי כנסת בלבד תמכו בחוק, חבר כנסת אחד בלבד התנגד, ואחד נוסף נמנע.

 

החוק שיזם אריאל התקבל בניגוד לדעתו של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון. "עיתוי העלאת ההצעה ותחולתה המיידית יוצרים רושם של התערבות פוליטית בעבודת ביקורת המדינה, וזאת ממניע שאינו תוצאה של חשיבה מוסדית-משטרית", כתב ינון לאריאל. "רושם זה עלול לפגוע באמון הציבור במוסד המבקר ובדוחות בכלל".