BETA

13.08.2009

22:56

עודכן:

הדיווחים על שליט: כך משחק חמאס עם התודעה הישראלית

הידיעות והשמועות הזורמות מעזה מדי כמה חודשים, לפיהן מתגבשת עסקה לשחרורו של החייל החטוף, הן חלק ממערך מתוחכם של לוחמה פסיכולוגית שמפעיל חמאס. הצצה אל מאחורי הקלעים של המערכה התקשורתית, שמנהל ארגון הטרור על גבו של גלעד שליט

01:48 דק'

מאז נפל גלעד שליט בשבי, מפעיל מערך התעמולה של החמאס לוחמה פסיכולוגית שאינה פוסקת.

בשבוע האחרון פורסמו ידיעות על כך שהעסקה מתקדמת, ושיש פריצת דרך. ידיעות כאלו הופיעו מדי כמה חודשים מאז חטיפתו של שליט. זה בדרך כלל מתחיל בעשרות אתרי אינטרנט פלסטינים, שבהן מופצות ידיעות חדשותיות כביכול. בידיעות הללו אפשר למצוא פרטים על התקדמות, ועל הסכם מתגבש. גם בעיתונים הערבים השונים מושתלת מדי יום ידיעה על התקדמות ופריצת דרך. בכל הידיעות המסקנה ברורה - ישראל מטרפדת את המגעים ומשאירה את החייל בידי חמאס.

מעטים יודעים באמת מה קורה במשא ומתן לשחרורו של גלעד, ולכן כשיש ערפל קולו של חמאס גובר - וכך גם המסר. ועם זאת, באופן פומבי, בכירי חמאס חוזרים ואומרים - כרגע אין כל פריצת דרך בסוגיית שליט.