BETA

15.07.2012

14:25

וינשטיין: "תערוכת הגופות בתל אביב – פגיעה בכבוד המת"

היועץ המשפטי לממשלה הגיב לעתירה שהוגשה לבג"ץ נגד התערוכה "bodies", שנפתחה בחודש מאי האחרון ומציגה גופות ואיברים פנימיים של אסירים סינים שהוצאו להורג. "הצגת גופות ללא הסכמת המתים היא בכדי פגיעה בזכות לכבוד", אמר וינשטיין. "העירייה מוסמכת להכניס זאת לשיקוליה במתן רישיון עסק"

נאבק נגד הגופות. היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, פרסם היום (ראשון) את עמדתו בנוגע לעתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ נגד תערוכת "bodies". וינשטיין קרא לעיריית תל אביב לבחון האם עליה להתערב בקיום התערוכה.

תערוכת "bodies" נפתחה בחודש מאי האחרון במתחם "התחנה" בתל אביב, ואמורה להיות פתוחה לקהל הרחב עד סוף אוגוסט. בעתירה שהוגשה נגד האירוע, על ידי עו"ד דוד שונברג, נטען כי המוצגים בתערוכה הם גופות של אסירים סינים שעונו, הוצאו להורג והועברו תהליך שימור ללא הסכמתם או הסכמה של משפחותיהם.

 

"ככלל, הצגת גופות בתערוכה בישראל ללא הסכמת המתים היא בכדי פגיעה בזכות המת לכבוד", קבע וינשטיין. "ביתור הגופה, שימורה והצגתה ללא הסכמת המת, כאילו הייתה חפץ שכל אחד יכול לעשות בו כרצונו, היא פגיעה בכבוד המתבצעת בתוך שטחי ישראל".

וינשטיין המשיך ואמר כי "השימוש בגופו של אדם כאמצעי להפקת רווח כלכלי, ללא קבלת הסכמה ממנו, פוגעת באוטונומיה של החי לפני מותו". היועץ המשפטי קרא לעיריית תל אביב לבחון מחדש את עמדתה בנוגע לרישוי התערוכה.

 

"כשמדובר בפגיעה חמורה ומובהקת כל כך בזכות יסוד, בעוצמה שכזו, הרשות המקומית מוסמכת להכניס זאת לשיקוליה במתן הרישוי לעסק", אמר וינשטיין. "על עיריית תל אביב לבחון את נסיבות המקרה ולבדוק האם מדובר בפגיעה חמורה בזכות יסוד. אני מציע לעירייה לקיים בירור עם מפעילת התערוכה בישראל".