BETA

14.07.2012

23:30

עודכן:

שנה לפרוץ המחאה החברתית: האם יושמו הדרישות לצדק חברתי?

היום בדיוק לפני שנה דפני ליף הקימה את האוהל הראשון בשדרות רוטשילד בתל אביב. לציון האירוע, חדשות 10 בדקו מה נשתנה בארץ לאחר הדרישה לצדק חברתי. התשובה: לא הרבה. לפי אתר ממשלתי פחות מ-20% ממסקנות ועדת טרכטנברג יושמו ורוב ההצעות להורדת הנטל מהציבור לא יתממשו בקרוב

(3:52 דקות)

כשברקע הפגנות של המחאה החברתית שנערכות הערב (שבת) בארץ, עולה כי הדרישה לצדק חברתי לא ממש נגעה בקברניטי המדינה. על פי אתר שהשיקה הממשלה למעקב אחר המלצות ועדת טרכטנברג ליישום הדרישות לצדק חברתי, עולה כי מתוך 140 המלצות של הוועדה יושמו רק 25 המלצות. 

 

מהאתר עולה עוד כי 66 המלצות נמצאות בטיפול, 23 הצעות נדחו ו-24 המלצות תקועות. אמנם הממשלה ערכה כמה שינויים, ביניהם: העלאת מס הכנסה ב-3% למרוויחים מעל 40,000 ש"ח, בוטלה הפחתת המיסים, מס החברות עלה ב-1% והמס על רווחי ההון ודיבידנדים עלה ב-5%.

 

בנוסף, שיעור המכס ירד על מאות מוצרים מיובאים. ואושרה הפעלת חינוך חינם לילדים מגיל 3. מנגד, ספרי לימוד לא סובסדו ולא עלו לאינטרנט, הקמתם של צהרונים מהעשירון ה-4 ומעלה נדחתה ומוסדות חרדיים לא יחויבו בבחינות מיצ"ב ובהגשת תלמידים לבגרות.

 

כמו כן, המלצות הוועדה להוזלת מוצרי חלב תקועה, הוזלת התובלה של מוצרים בנמלי הים לא תקרה, מונופולים פרטיים לא חויבו בחשיפת רווחיהם והשכבות החלשות לא קיבלו הנחה בתחבורה ציבורית. עם זאת, יישום ועדת הריכוזיות עשויה להביא להפחתת מחירים משמעותית בעתית.