אמנון לוי: כך ניסו לטרפד לי את הסרט על הכור בדימונה

מגיש התכנית "פנים אמיתיות" פנה לנשיאת מועצת העיתונות, לאחר שחומר שהעביר לאישור צנזורה הודלף לגורמים ביטחוניים. "קיבלנו טלפון מאחד המרואיינים, שסיפר לנו כי פנה אליו עוזר קצין הביטחון של הכור, והזהיר אותו מהשתתפות בסרט כי הוא שמאלני מדי", כותב לוי. בצנזורה הזדעזעו והתנצלו, אך לוי מזהיר: "גורמי ביטחון מקבלים הזדמנות להשפיע בדרך לא נאותה"

מגיש התכנית "פנים אמיתיות" אמנון לוי שלח מכתב חריף לנשיאת מועצת העיתונות, השופטת דליה דורנר, בטענה כי גורמים במערכת הביטחון עשו שימוש לרעה בכוחם כדי לפגוע בשידורה של התכנית הראשונה של העונה, שתעסוק בכור בדימונה. הכתבה תשודר בערוץ 10 ביום ראשון הקרוב בשעה 21:00, אחרי המהדורה המרכזית.

לוי טוען במכתבו, כי חומר עיתונאי שנשלח לאישור הצנזורה הגיע לידיים לא מוסמכות של גורמי ביטחון, שהדליפו תכנים למרואיינים והפעילו עליהם לחצים ממניעים פוליטיים. הצנזורית הראשית, סימה ואקנין-גיל, אף הודתה בפני לוי כי בשבע שנותיה בתפקיד לא נתקלה בתקלה כל כך חמורה.

 

"בשבוע הבא נשדר סרט תיעודי על הכור בדימונה במסגרת תכניתי 'פנים אמתיות עם אמנון לוי' בערוץ 10. הסרט עוקב אחרי הקמת הכור מראשיתו ועד ימינו, ומביא מידע על העוצמה הגרעינית של ישראל. בסרט נחשפים לראשונה ארבעה ממקימי הכור הבקיאים בסודותיו, שקיבלו אישור מיוחד של קצין הביטחון של הקמ"ג לדבר. מובן מאליו שסרט כזה צריך להישלח לצנזורה, וכך גם עשינו. הצנזורה העירה את הערותיה, שתוקנו מיד על ידינו, ובכך סברנו שההליך הסתיים", כותב לוי בפתח מכתבו לדורנר.

 

"להפתעתנו, כמה ימים אחרי שהסרט והתמלול שלו הועברו לצנזורה, ובטרם האישור הסופי שלו, קיבלנו טלפון מאחד המרואיינים בסרט, הנמנה על מייסדי הכור. הוא סיפר לנו כי פנה אליו עוזר קצין הביטחון של הכור, שקיבל לידיו את תמלול הסרט, והזהיר אותו מהשתתפות בסרט. לדבריו של המרואיין, עוזר קצין הביטחון של הכור טען בפניו שהסרט שמאלני מדי. כדי לבסס את טענתו, הודיע עוזר הקב"ט שהסרט 'נותן במה רחבה לדעותיו של פרופ' עוזי אבן', גם הוא מוותיקי הכור, שמביא עמדה אופוזיציונית בעניינים שונים, למשל בעניין סוגיית מדיניות העמימות. רוח הדברים שאמר עוזר קצין הביטחון הייתה כי שגה כשהסכים להשתתף בסרט, שנוטה לעמדה ביקורתית כלפי פרויקט הגרעין הישראלי.

 

"אודה על האמת, נדהמתי", ממשיך העיתונאי. "חומר שמועבר לצנזורה משיקולי ביטחון, מוצא את דרכו למרואיינים בסרט, תוך קביעה פוליטית (אגב, אבסורדית) שהסרט שמאלני מדי ושכדאי להימנע מלהשתתף בו. תפקידו של קצין הביטחון של הכור לקבוע אם הסרט שמאלני או לא? חומר שמועבר אל הצנזורה מתוך מטרה להגן על ענייני ביטחון, משמש לצנזורה פוליטית? מגיע לידי מרואיינים? מובא לידיעת הגורם המסוקר?"

 

לוי מספר כי טלפן לצנזורה, וכי הצנזורית הראשית וסגנה הזדעזעו מדבריו. כשחזרו אליו, הודיעו לו כי מקור התקלה היא במלמ"ב - הממונה על הביטחון במשרד הביטחון - לאחר שהצנזורה העבירה לשם קטעים מהסרט להתייעצות מקצועית, כנדרש. לדברי הצנזורית הראשית, שהתנצלה, הדברים דלפו שלא כדין מהמלמ"ב לקצין הביטחון של הקמ"ג, ושם נעשה בחומר שימוש פסול.

הטיפול המהיר של הצנזורה בתקלה מעודד, אבל מחקירת מהלך האירועים התברר לי שזה לאו דווקא תלוי בהם. כשמגיע חומר רגיש לצנזורה, הם מעבירים נתחים מהכתבה לגורמים מקצועיים בתחום כדי שאלו יביעו דעה, במקרה הזה למלמ"ב, והגורמים הללו עלולים לחבל בכתבות מנימוקים לא ענייניים, למשל פוליטיים

"מקווה שיימצאו דרכים למנוע שימוש לרעה בחומר ביטחוני שיוגש לצנזורה"

"נדמה לי שלא צריך להכביר מילים על החומרה של העניין. הטיפול המהיר של הצנזורה בתקלה מעודד, אבל מחקירת מהלך האירועים התברר לי שזה לאו דווקא תלוי בהם. כשמגיע חומר רגיש לצנזורה, הם מעבירים נתחים מהכתבה לגורמים מקצועיים בתחום כדי שאלו יביעו דעה, במקרה הזה למלמ"ב, והגורמים הללו עלולים לחבל בכתבות מנימוקים לא ענייניים, למשל פוליטיים", כותב לוי.

 

בעוד שהתרשמתי שאנשי הצנזורה מודעים למחויבותם לחופש הביטוי ולזהירות בה הם צריכים לפעול כדי לאזן בין צרכי ביטחון לחופש הביטוי, אין ודאות שגורמי הביטחון איתם הצנזורה מתייעצת שותפים להבנה הזו. יתר על כן, חלק מהגורמים איתם צריכה הצנזורה להתייעץ הם לעיתים אובייקטיים שמאוזכרים בכתבה, והנה הם מקבלים בטרם פרסום הזדמנות להשפיע בדרך לא נאותה על מרואיינים".

 

לסיכום כותב לוי: "הרגשתי חובה להביא הדברים לידיעתך כנשיאת מועצת העיתונות, גם כדי לבקש את עצתך כיצד לנהוג, וגם כדי שהמועצה עצמה תעשה את הבירור מול הצנזורה ומול המלמ"ב בעניין הזה. אני מקווה שיימצאו דרכים למנוע שימוש לרעה בחומר ביטחוני שיוגש לצנזורה בעתיד. באופן אופרטיבי, ראוי לדעתי לדרוש השעייתו של הבכיר במלמ"ב שהעביר את החומר לקצין הביטחון של הקמ"ג, בניגוד גמור לכל הנהלים. כמו כן, ראוי לבדוק את נהלי העבודה של הצנזורה מול גורמי הביטחון כדי שמקרה כזה לא ישנה".

משרד הביטחון בתגובה: "הנושא בבדיקה ויופקו הלקחים"

ממערכת הביטחון נמסר בתגובה כי במסגרת הכללים המקובלים הצנזורה נוהגת להתייעץ באופן שוטף ובהתאם לצורך עם גופי הביטחון בנושאים ביטחוניים מקצועיים אשר בתחום אחריותם. כך גם נעשה במקרה זה. מאחר והגורם המקצועי במטה מלמ"ב סבר כי יש צורך להתייעץ עם הגוף המקצועי הרלוונטי במערכת הביטחון, כך נעשה.

 

מלמ"ב רואה את האירוע בחומרה, ובהתאם לכך הנושא מטופל. במידה ואותו גורם בגוף המקצועי הרלוונטי אתו התייעץ מלמ"ב העביר מידע הלאה למרואיינים, הרי שהדבר נעשה ללא סמכות ובניגוד למקובל, וכאמור הנושא בבדיקה ויופקו הלקחים המתבקשים למניעת הישנות אירוע מסוג זה בעתיד.