BETA

25.06.2012

23:54

האחים המוסלמים רואים באיראן איום גדול יותר מאשר ישראל

הנשיא המצרי החדש יתעסק בעיקר בתיקון ענייני המדינה הפנימיים ולא באיומים כלפי חוץ. על אף החששות שהושמעו בישראל בעקבות עליית האחים המוסלמים לשלטון, הביטחון הלאומי המצרי עדיין נוטה לכיוון ישראל, ודווקא איראן היא האיום בעיני השלטון החדש. פרשנות

(4:29 דקות)

על אף החששות שהושמעו בישראל בעקבות עליית האחים המוסלמים לשלטון במצרים, הקצינים של המועצה הצבאית הם אלה שמנהלים למעשה את המערכת הביטחונית של המדינה. לכן, הביטחון הלאומי המצרי עדיין נוטה לכיוון ישראל.

 

למרות הדיווחים על הצהרות של הנשיא החדש מוחמד מורסי על רצונו להדק את הקשרים עם איראן, עמדת האחים המוסלמים היא שבסופו של יום, איראן היא שיעית וזהו איום גדול יותר על מצרים מאשר ישראל.

 

בינתיים, כבר פורסמה הכחשה לפיה מורסי לא אמר שברצונו להדק את היחסים בין מצרים לטהרן. בסופו של יום, מורסי נכנס ומתיישב על כסאו בהרבה כוונה לתקן את ענייניה הפנימיים של מצרים ובפחות איומים כלפי חוץ.