BETA

22.06.2009

01:10

צימרים במקום חו"ל? תחשבו שוב

ויתרתם על חוץ לארץ ואתם מתכננים חופשה בצימר בארץ? זה יהיה לא זול, לקראת הקיץ המחירים בצימרים נוסקים. נגה ניר נאמן בדקה למה וכמה

(2:06 דקות)