BETA

עתירה נגד המאגר הביומטרי: "אין דבר כזה בטוח, דליפת המידע תגרום נזק בלתי הפיך"

ארבעה עותרים פנו לבג"ץ בדרישה לבטל את המאגר שנועד לרכז פרטים ביומטריים של כל תושבי המדינה ואת ה"פיילוט" שאושר וטענו כי מדובר בפגיעה חמורה בפרטיות ובביטחון הציבור. "המאגר הוא משאב מידע רגיש ואדיר. הפגיעות הצפויות, אם וכאשר יזלוג מידע, רק מחמירות את עוצמת הפגיעה שהוא ייסב לפרטיות הציבור בעצם קיומו", נכתב בעתירה. העותרים קוראים במקום זאת להנפיק תעודות זהות "חכמות" וביומטריות

האגודה לזכויות האזרח, התנועה לזכויות דיגיטליות ושני האזרחים פרופ' קרין נהון ודורון אופק עתרו היום (שני) לבג"ץ בדרישה לבטל את החוק המורה על הקמת המאגר הביומטרי ואת תקופת הניסוי בת השנתיים. העותרים טוענים כי הקמת המאגר הינה "פגיעה חמורה בפרטיות ובביטחון הציבור ודליפתו תגרום לנזק בלתי הפיך". הם תומכים בהנפקת תעודות "חכמות" ואף ביומטריות וגורסים כי ניתן לעשות זאת עוד היום ללא קשר להקמת המאגר.

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים אושר ובעקבותיו הוקמה ועדה משותפת שאישרה בחודש יוני את תקנות וצו המאגר, שעיקרן עסק בהגנת פרטיות האזרח. התקנות והצו מפרטים את התהליכים הנדרשים ליישום החוק. על פיהם, כאשר אזרחים יגשו לחדש מסמכי זיהוי או ליצור מסמך זיהוי חדש, ניתן יהיה לקבל מהם אמצעי זיהוי ביומטריים כמו טביעות אצבע ותווי פנים, על מנת ליצור מערך רישום אוכלוסין המכיל פרמטרים מדויקים של זיהוי.

 

הצו קובע תקופת מבחן של שנתיים, שבמהלכן יוחל בתהליך מבחן של התקנות באמצעות תושבים שיתנו את הסכמתם מרצון להשתתף בתהליך המבחן. הוא גם מגדיר מדדים לבחינת הצלחת תהליך המבחן כאשר במהלך תקופה זו יבוצעו סקרי שביעות רצון ביחס להליך הנפקת מסמכי הזיהוי הביומטרי והשימוש בהם.

 

בעתירה מציינים העותרים: "מאגר המרכז מידע ביומטרי של כל תושבי המדינה הוא משאב מידע רגיש ואדיר, המהווה מנגנון מעקב ושליטה חסר תקדים. הוא מסב פגיעה קשה ובלתי נחוצה לכבוד האדם, לחירותו ולזכותו לפרטיות. הוא חותר תחת אושיות הדמוקרטיה, ובנוסף הוא מהווה סכנה לשלום הציבור ולביטחונו".

 

העותרים מדגישים בכל תוקף כי החוק שנחקק נועד למנוע זיוף תעודות זהות ואילו מאגר ביומטרי מרכזי אינו נחוץ וגם לא נועד למנוע זיוף תעודות אלו. זאת אפשר לעשות, לדבריהם, באמצעות הנפקת תעודות "חכמות". "מדינת ישראל כרכה שלא לצורך את התכנית להקמת המאגר ביחד עם ההנפקה של תעודות זהות 'חכמות', ובכך הפקירה את ביטחון אזרחיה במשך שנים ונמנעה מלהנפיק תעודות זהות שכאלה. כעת עומדת המדינה וסוחטת את האזרחים להשתתף בניסוי הביומטרי אם אלה רוצים להימנע מזיוף מסמכים ולקבל תעודות חכמות", נכתב בעתירה.

 

בעתירה מתבקשת המדינה לבטל את הצו שאושר בוועדה המשותפת ואת תקופת המבחן שלטענתם "יוצרת בדיקה למראית עין בלבד והתוצאות ידועות מראש". כבסיס לעתירה הביאו העותרים את ההחלטות של ממשלות הולנד ובריטניה לבטל את המאגר הביומטרי ולמחוק את הנתונים שהוזנו מחשש לנזק בלתי הפיך. גם ממשלת גרמניה, לטענתם, מנפיקה דרכונים ביומטריים אך דואגת שלא לרכז את הנתונים במאגר מרכזי.

 

"רשות האוכלוסין מנסה להפחיד ולשכנע את הציבור שלא לצורך כמה כדאי לו לקחת חלק בניסוי הביומטרי וכמה בטוח יהיה המאגר. היא רק שוכחת לציין שבעידן הוויקיליקס וההאקרים אין כזה דבר מאגר הבטוח מפני דליפה. הפגיעות הצפויות, אם וכאשר יזלוג מידע מן המאגר, רק מחמירות את עוצמת הפגיעה שהוא ייסב לפרטיות הציבור בעצם קיומו", כתבו העותרים.