BETA

26.05.2009

02:08

עודכן:

משרד החינוך מציג: משוואה עם נעלם

תלמידי ישראל ניגשו היום לבחינת הבגרות במתמטיקה - אחת הבחינות הקשות - אימת התלמידים. הדבר האחרון שהיו צריכים נבחני בחינת הבגרות של חמש היחידות במתמטיקה אירע כאשר התגלתה טעות דפוס באחת מהשאלות

(2:30 דק')