BETA

25.05.2009

22:52

חותנו של אליאור חן: מה שהוא עשה זה אפילו לא אנושי

בלעדי: חותנו של אליאור חן שיוסגר לישראל בחשד להתעללות קשה בקטינים מדבר בפעם הראשונה על הניתוק שכפה עליו חן מנכדיו ומבתו ועל האלימות הקשה שהופנתה גם כלפיו

(2:55 דק')