BETA

נתק בין הרשויות המקומיות לאוצר: סיכויים גדולים לשביתת ענק ביום שני

בין משרד האוצר לרשויות המקומיות, החלוקים ביניהם על סוגיות כספיות שונות, קיים נתק והדבר רק מעלה את הסיכויים שהשביתה ברשויות תחל ביום שני הקרוב. מחר יכנסו ראשי הרשויות, כולל הגדולות שבהן, מסיבת עיתונאים ויכריזו על השביתה במסגרתה לא יסופקו לתושבים שירותים שונים

הרשויות המקומיות מאיימות להשבית החל מיום שני הקרוב את כל השירותים לתושבים וכעת נראה שהסיכויים שאיומיהן ימומשו הם גבוהים. הסיבה לכך היא העובדה שבין אנשי השלטון המקומי ומשרד האוצר קיים נתק ועל אחת כמה וכמה הם לא נפגשים ללבן את המחלוקות הכספיות השונות.

 

הבסיס למחלוקת בין הצדדים אינו סכסוך עבודה מול ועד העובדים אלא דווקא מלחמה בתוך המדינה - השלטון המרכזי נגד המקומי. ברשויות טוענים שמשרד האוצר פוגע בפעילות השוטפת שלהם - החל מההחלטה על הנחות ארנונה, דרך איסור על קבלת תרומות פרטיות וכלה ברצון להלאים חלק מכספי מפעל הפיס שמגיעים כעת אל השלטון המקומי.

 

מחר צפויים ראשי הרשויות לכנס מסיבת עיתונאים בה יודיעו על תחילת השביתה במסגרתה לא תפונה אשפה מבתים ורחובות, לא יחולקו דוחות חנייה, מאבטחים לא יגיעו לבתי הספר וסייעות לא יגיעו לגני הילדים. כמו כן, השירותים הווטרינריים לפיקוח על מזון לא יפעלו, העובדים הסוציאליים בעיריות לא יקבלו קהל והפעילות קהילתית במתנס"ים תבוטל.

 

בניגוד לפעמים קודמות, השביתה הפעם עתידה לכלול גם את 15 הערים הגדולות, בהן ירושלים, תל אביב וחיפה. למרות שבית הדין לעבודה אסר השבוע על ההסתדרות להשבית את המשק במחאה על תנאי העסקת עובדי הקבלן, במקרה זה מדובר בשביתה שיוזמים המעסיקים ולא העובדים, ולכן קשה יותר לפסול אותה.