BETA

27.11.2011

01:23

עודכן:

הציבור נגד תשובה: מחזיקי אגרות החוב יוצאים למלחמה על כספם האבוד

המליארדר יצחק תשובה מנסה להגיע להסדר חוב עם מחזיקי האגרות של דלק נדל"ן להם הוא חייב כשני מיליארד שקלים. לב לבייב, עידן עופר ואילן בן דב כבר היו במקום הזה לפניו, במה שהפך סוג של אופנה מקוממת, עכשיו הגיע תורו. נציגי הציבור מתכוונים לצאת מחר למלחמה על הכסף, אחרי שהכריזו כבר כי הם מסרבים לבקשת התספורת שלו

(2:49 דקות)