BETA

03.11.2011

01:38

האישה שמאחורי המילים: על מי נכתב "עטור מצחך"?

מצחה היה עטור זהב שחור, עיניה מלאות אור והיא הייתה עצובה ושותקת. במשך שישה עשורים היא נותרה בצל ועכשיו, אחרי מותה, נפתרת התעלומה. מי האישה שעבורה כתב אברהם חלפי את "עטור מצחך"?

(3:13 דקות)