BETA

01.04.2009

22:56

תאכל פרי ותהיה לי בריא: על הקשר בין עגבניה ללחץ דם

מה לעגבניה וללחץ דם נמוך? ניסוי שהתקיים לאחרונה בארץ הראה שלא רק שיש קשר - כדור המבוסס על תרכיז עגבניה עזר ל-90% מהמשתתפים הסובלים מיתר לחץ דם לשוב ללחץ דם מאוזן

(1:40 דק')