BETA

26.09.2011

01:59

עודכן:

תיעוד נדיר: פעילות יחידת המסתערבים – דרך עיני הלוחם

היחידה ללוחמה בטרור של משמר הגבול ירושלים הוקמה בשלהי האינתיפאדה השנייה. בשבוע האחרון, הלוחמים היו עסוקים מאוד במהומות בקלנדיה. בתיעוד ראשון ויוצא דופן, שצולם ממצלמת הכתף של אחד הלוחמים, ניתנת הזדמנות יוצאת דופן לעקוב בזמן אמת אחר ההתרחשויות כפי שהן משתקפות בעינו של לוחם

(6:47 דקות)