BETA

04.09.2011

17:46

דוח: אף מטוס בנמל התעופה בן גוריון לא תודלק בדלק סילוני מזוהם

ארבעה חודשים לאחר עצירת הטיסות בנתב"ג, קבע דוח של משרד התחבורה כי למרות החשש אף מטוס בנמל התעופה לא תודלק בדלק מזוהם. לפי ממצאי הדוח, שאומצו על ידי שר התחבורה, זיהום הדלק היה מחוץ לשדה התעופה ומערכת המסננים בלמה את כניסת הזיהום למיכלי המטוסים

אחרי הסערה שהתחוללה בנמל התעופה בן גוריון בחודש מאי האחרון, קבעה היום (ראשון) הוועדה ברשות מנכ"ל משרד התחבורה, האלוף (מיל') דן הראל, כי אף מטוס לא תודלק בדלק מזוהם.

בחודש מאי האחרון הופסקה הזרמת הדלק הסילוני בנתב"ג מחשש לזיהום בדלק. אחרי הודעה של  מנכ"ל חברת "פז נכסי תעופה" על חומר בלתי מזוהה וריבוי מקרים של סתימת מסננים במערכות התדלוק בנתב"ג הוחלט על עצירת ההמראות. רק חמישה ימים לאחר מכן, בעקבות בדיקות מעבדה, הוחזר שדה התעופה לשיגרה.

 

לפי המסקנות שהגישה הוועדה היום, זיהום הדלק היה מחוץ לשדה התעופה ולא תודלק ולו מטוס אחד בדלק מזוהם, מאחר ומערכת המסננים של צינורות הדלק הצליחה לבלום את כניסת הזיהום למיכלי המטוסים.

 

בדוח שהוגש וממצאיו אומצו על ידי שר התחבורה, ישראל כץ, הוצגו בנוסף שורה של המלצות למניעת אירועים דומים בעתיד.  הועדה המליצה בין היתר לרשות שדות התעופה לשקול הקמתה של חוות מיכלי דלק חדשה , בצידו האחר של נתב"ג עם קווי הזנה נפרדים.

 

המלצה: "להכיר בחוות הדלק כמתקן אסטרטגי"

בנוסף נקבע בדוח כי על רשות שדות התעופה לפעול ליצירת יכולת ניטור בכל נקודה בשרשרת הדלק, במטרה לאפשר איתור של "מקור הבעיה ויצירת חציצה בין חלקי המערכות הקיימות".

 

הוועדה המליצה עוד כי חברות הדלק יספקו דלק סילוני בהתאם לתקני שירות ואיכות רשמיים שיקבעו על ידי משרד התשתיות. כמו כן, יופעל מערך של בדיקות עצמאי על פי התקנים וחברות הדלק, יעבירו דיווחים שוטפים לרשות שדות התעופה על תקינות הדלק.

 

רשות שדות התעופה תבצע בנוסף בדיקות שגרתיות של תקינות הדלק הסילוני במעבדות מוסמכות, ובמקביל תפעל להסדרת ההתקשרויות שלה עם חברות הדל לפי התקנים שנקבעו. הוועדה המליצה למינהל הדלק להכיר בתשתיות וחוות הדלק בנתב"ג כ - "מתקן דלק אסטרטגי" ולאכוף "רגולציה על נתב"ג כעל תחנת דלק ציבורית" .