BETA

רווחי תחנות הדלק יירדו ב-19 אגורות לליטר

המחאה החברתית ממשיכה להביא לירידות מחירים: אחרי שנתיים של דיונים, החליטה היום ועדה ממשלתית להוריד את רווחי תחנות הדלק ב-19 אגורות לליטר. המשמעות - התעריף לנהגים, עשוי לרדת אל מתחת לשבעה שקלים

(2:17 דקות)