BETA

28.08.2011

01:40

אחרי הפיגוע: איך מרגישים התושבים הישראלים בגבול הפרוץ עם מצרים?

חוקי המשחק בגבולה הדרומי של ישראל השתנו בשבוע האחרון באופן שאת תוצאותיו איש לא יכול לחזות עדיין. השבוע יצאנו לברר איך מרגישים התושבים בצדו הישראלי של הגבול הפרוץ ביותר במדינה, במקום שבו השקט הגמור בו הוא לא יותר מאשר פאטה מורגנה. "זו הדלת האחורית של מדינת ישראל", הם מספרים

(9:57 דקות)