BETA

המשטרה סגרה את התיק בפרשת הרפז השנייה מחוסר ראיות

בתום בדיקה שנערכה על ידי המשטרה והשב"כ, נמסר כי אין תשתית ראייתית לפתיחת חקירה פלילית לחשדות שעלו מזיוף המסמך. עם זאת, נמסר בנוסף: "עלו היבטים שונים בתחומים אחרים אשר יש לבררם על ידי הגורמים הרלוונטיים"

המשטרה הודיעה הבוקר (רביעי) כי אין תשתית ראייתית המצדיקה פתיחת חקירה פלילית על סוגיות שונות העולות מפרשת "זיוף המסמך" עליהן מוטל צו איסור פרסום. במשטרה הוסיפו כי עם זאת, בבדיקה עלו היבטים שונים בתחומים אחרים אשר יש לבררם על ידי הגורמים הרלוונטיים. 

הבדיקה נערכה על ידי צוות בהובלת המשטרה (יאחב"ל ביחידת להב 433) ובשיתוף השב"כ. במסגרת הבדיקה נגבו הודעות מאנשים רבים ובוצעו בדיקות מקיפות ויסודיות של כלל הטענות שהתבססו הן על החומר שהועבר על ידי מבקר המדינה והן על חומר שנאסף על ידי גורמי החקירה.

 

בעקבות פניות שונות שהגיעו לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ולראש יחידת להב 433, ובעקבות פנייתו של מבקר המדינה ליועץ המשפטי לממשלה, הנחה האחרון על קיום בדיקה במטרה לבחון האם קיימת תשתית ראייתית לפתיחה בחקירה פלילית בנוגע לחשדות לפלילים לכאורה שעלו במסגרת פרשת הרפז והועברו ליועמ"ש.

"בדיקת המבקר אינה נוגעת לפרשת 'מסמך גלנט'"

לפני כחצי שנה מסר משרד המשפטים כי היועמ"ש הנחה לבדוק חשש שלפיו מעשים פליליים סיכנו אינטרסים ביטחוניים רגישים ואף סודות מדינה. את הבדיקה הוחלט לעשות בעקבות פנייתו של מבקר המדינה, אולם על מרבית פרטיה הוטל צו איסור פרסום.

 

בעוד חלק העריכו כי מדובר בחקירה סביב "מסמך גלנט" שהפך לאחר מכן ל"מסמך הרפז", הערכה אחרת גורסת כי החקירה תתמקד בהתנהלות הקלוקלת סביב בועז הרפז והנגישות שלו למערכים המסווגים ביותר במערכת הביטחון, לבסיסים ולעסקות רכש ביטחוניות. ואכן, במשרד המשפטים הבהירו היום כי לחקירה המתוכננת אין קשר למסמך שהכניס את הליך מינוי הרמטכ"ל לטלטלה הראשונה.

 

"בעקבות פניות רבות של כתבים, ובעקבות הפרסומים בעניין, אבקש לשוב ולהבהיר כי הבדיקה עליה הורה היועץ המשפטי עוסקת בחשדות שעלו מבדיקת המבקר ואינה נוגעת לפרשה הקרויה 'מסמך הרפז'", נכתב בהודעה ששלח דובר משרד המשפטים.