BETA

02.02.2009

22:09

ההכרעה בתיק קצב קרובה - מזוז נחוש: כתב אישום בגין אונס

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, ופרקליט המדינה משה לדור מעוניינים להגיש נגד קצב אישום בגין אונס, אך התובעים בתיק עדיין מתלבטים. דובר משרד המשפטים: טרם התקבלה החלטה בפרשת קצב וכל פרסום המתיימר לבטא את עמדות הגורמים הינו בגדר ספקולציה בלבד

(58 שניות)

כתב חדשות 10 לענייני משפט, ברוך קרא, מעריך כי ההכרעה קרובה מאוד. היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, עדיין מעוניין להגיש נגד קצב כתב אישום בגין אונס, אך הפרקליטות עדיין לא החליטה.

קרא מסביר כי פרקליט המדינה משה לדור מעוניין מאוד גם הוא להגיש את התלונה ותומך בהחלטה, אך שני הפרקליטים הנוספים, ראש הצוות - רונית עמיאל, וניסים מרום עדיין מתלבטים ועוד לא נתנו את השורה התחתונה.

בתגובה לדברים מסר הערב דובר משרד המשפטים תגובה לפיה "טרם התקבלה החלטה בפרשת קצב וכל פרסום המתיימר לבטא את עמדות הגורמים המעורבים בתיק הינו בגדר ספקולציה בלבד. טרם גובשה "השורה התחתונה" מצד כל העוסקים במלאכה".

"אנו ממליצים להימנע מפרסומים לא אחראיים, ולהמתין בסבלנות לסיום התהליך, וקבלת החלטה על ידי מי שמוסמך לקבלה. לכשתתקבל החלטה תפורסם הודעה מסודרת ועד אז לא נוכל להיגרר לתגובות על פרסומים מסוג זה".