BETA

14.01.2011

11:23

ירושלים נערכת לרכבת הקלה: רחוב יפו נסגר לתנועה

רחוב יפו בירושלים ייסגר היום סופית לתנועת כלי רכב - לטובת פתיחת קו הרכבת הקלה שתתחיל לפעול במקום בתוך כמה חודשים. במוצאי השבת תחודש פעילותם של האוטובוסים ברחובות הסמוכים

(1:45 דקות)