BETA

חוק האברכים: ניסיון להתחמק ממטלות לאומיות

ביום ראשון תדון הממשלה במסקנות ועדת גבאי בשאלת גיוס תלמידי הישיבות לצה"ל. מדובר בניסיון של החרדים להתחמק מהשירות ושל המדינה לא לגייס אותם למענה. פרשנות

(1:55 דקות)

ביום ראשון תקבל הממשלה לידיה מסקנות של ועדה העוסקת בשאלת גיוס האברכים לצה"ל. חוק האברכים חושף בעצם את השקר הגדול ואת העובדה שאין באמת התלבטות האם לגייס חרדים שיכולים באותה עת לשקוד בלימוד תורה בישיבות אלא פשוט ניסיון של החרדים ושל האוצר להתחמק מהסוגיה.

 

קודם לכן, איך הכל התחיל? עם השנים, הודיעו החרדים כי תרומתם למדינה היא לימוד התורה, ובלעדי זה, לעם ישראל אין קיום במולדתו. לכן, אין טעם להתעקש לגייס אותם לצה"ל. כך נולד לו חוק טל השנוי במחלוקת, שקיבע את הסדר "תורתו אמנותו". לראשונה בחקיקה מסודרת נתנה המדינה הכשר למצב שבו חרדים לומדים בישיבות במקום להתגייס לצבא.

 

החוק קבע שכעבור תקופה תינתן לאברך הזכות לבחור אם להמשיך בלימודי ישיבה, להתגייס לשירות האזרחי, או למסלולים יעודיים לחרדים בצבא. מאז הוגשו כמה עתירות לבג"ץ שהתריע לפני שנה בפני המדינה אם תוך כמה חודשים לא ישופרו נתוני הגיוס, חוק טל ייפסל, שכן אינו חוקתי ומפלה.

 

במקום זאת התקבלה החלטה חדשה בחוק ההסדרים. לפי אותו סעיף בחוק, לשר הביטחון תהיה סמכות מלאה לפטור אברכים בגיל 22 משירות צבאי. גם כאן הוגשו עתירות לבג"ץ ולכן הוקמה הוועדה הנוכחית. לפי מסקנותיה, חרדים נשואים בגיל 22 יקבלו פטור משירות מלא, ויוכלו להצטרף למעגל העבודה. הוועדה בראשות איל גבאי קובעת בעצם שאין צורך בחרדים בצה"ל ואפילו אין צורך שהם יהיו בישיבות במקום בצבא.

 

ניתן לומר שיש כאן פשוט ניסיון של החרדים להתחמק מהמטלות הלאומיות. במקביל יש גם ניסיון של אוצר המדינה לברוח כמו מאש מהאפשרות שחרדים באמת יתגייסו לצבא הגנה לישראל, או לשירות האזרחי.