עתירה לבג"ץ: לצרף נשים לוועדת טירקל

ארגוני נשים עתרו לבג"ץ בדרישה למנות נשים לחברות בוועדה שחוקרת את אירועי המשט. לטענת העותרים, הממשלה מתעלמת מחוק שוויון זכויות האישה ומהחובה המוטלת עליו לשתף לפחות אישה אחת בוועדה

עתירה הוגשה היום (שלישי) לבג"ץ בדרישה למנות נשים כחברות בוועדת טירקל, החוקרת את אירועי המשט. העתירה הוגשה על ידי עמותת "איתך - משפטניות למען צדק חברתי", שדולת הנשים בישראל ועמותת "כ"ן - כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל".  

העותרים דורשים מבית המשפט להוציא צו ביניים, לפיו תושהה פעילותה של הוועדה, עד לדיון ומתן החלטה סופית בעתירה. "אי הוצאת צו ביניים עלול לייתר את העתירה, לפגוע פגיעה קשה בזכויות חוקתיות וחוקיות של ציבור רחב ככלל וציבור הנשים בפרט", נכתב בעתירה.

 

לטענת העותרים, על אף חשיבותן המכרעת והברורה של מסקנות הוועדה, השפעותיה על מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, הממשלה אישרה את הרכב הוועדה, ללא ייצוג נשים. העותרים מציניים כי גם כאשר הורחבה הוועדה ונוספו לה שני חברים, לא צורפו נשים.

 

"בהיעדרן של נשים ובהיעדר ייצוג לנשים ממגוון קבוצות נוספות באוכלוסיה, ולמרות קיומן של נשים העונות על הדרישות הענייניות לחברות בוועדה, רואות העותרות הפרה בוטה, ברורה ובלתי סבירה של החוק הקובע מפורשות כי בכל ועדה ציבורית או צוות לעיצוב מדיניות לאומית, יינתן ביטוי הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה אשר מטרתו להכליל בקבוצות קובעות מדיניות נשים". 

"לרפא את הפגם ולמנות נשים להרכב הוועדה"

"יש לקבוע באופן חד משמעי כי הוועדה חורגת מהוראות הדין ועל כן עליה לרפא את הפגם ולמנות נשים להרכב הוועדה", נכתב עוד בעתירה.

 

לטענתם, "העדר נשים בתוך ההרכב, מסיר משולחן הועדה את הזווית המגדרית המתחייבת מהנושאים הנדונים בה. על כן, העותרות ידרשו כי לפחות אישה אחת שתמונה, תהיה בעלת גישה ועשייה בתחום הנשים, כך שתוכל להביא עימה לשולחן הועדה את הראייה המגדרית ההכרחית".