BETA

11.06.2010

01:05

האם מכירות סוף העונה החלו לפני שהגיע הקיץ?

חנויות רבות מבלבלות את הקונים בשלטים שנדמה ומבשרים כי ה"סיילים" כבר כאן. אבל הזהרו: מדובר לרוב במבצעים להגדלת התנועה בחנויות ולא בהנחות הגדולות. על השלטים הנוצצים והמציאות בשטח

(2:13 דקות)