BETA

04.08.2008

02:47

עודכן:

מים מסוכנים: במי עדן מאחסים בקבוקים ומיכלים בשמש הקופחת

בחברת מי עדן מזהירים את לקוחותיהם שלא לאחסן את בקבוקי המים המינרלים בשמש, מחשש להתפרקות חומרים מסוכנים שיחדרו למים. אבל נראה כי במי עדן מתעלמים לחלוטין מההוראות שהם עצמם מחלקים לציבור. במרכז אחסון של החברה בתל-אביב, עומדים מאות מיכלים בשמש הקופחת משך שעות וימים

(2:23 דקות)