BETA

אולי אחרי הכל תגיע לשמיים

אפשר לארוז - בעוד שנתיים אמורות להתחיל טיסות מסחריות לחלל. זהו לפחות הגימיק האחרון של המיליארד הבריטי ריצ'ארד בראנסון