BETA

27.07.2008

20:32

עודכן:

משרד הבריאות: להרחיק ילדים מהסלולרי

משרד הבריאות פרסם אזהרה בה הוא ממליץ להורים לצמצם ככל האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים הניידים • על פי המלצות המשרד , המבוססות על מחקר שנערך בארץ הוכח כי יש קשר בין שימוש בטלפונים סלולריים לגידולים סרטניים שנתגלו בבלוטות הרוק • כמו כן ממליץ המשרד לכל האוכלוסייה להשתמש באוזניות ובדיבוריות ולהמינע משימוש בניידים באזורים ללא קליטה

משרד הבריאות פרסם היום (ראשון) המלצות הקוראות לצמצום השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ולהימנע משיחות באזורים ללא קליטה.

ההנחיות החדשות מתבססות על מחקר שנערך על יד ד"ר סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמולוגית סרטן במכון גרטנר של משרד הבריאות ובמרכז הרפואי שיבא.

המחקר איתר קשר בין הקרינה הנפלטת בעת שימוש בסלולרי לבין התפתחות גידולים סרטניים בבלוטות הרוק, ובעקבותיו קובע משרד הבריאות כי יש לאמץ את עיקרון "הזהירות המונעת" בעת שימוש בטלפונים סלולריים. אזהרה דומה פורסמה בשבוע שעבר על ידי מכון המחקר לסרטן בפיטסבורג, שבארה"ב, שקרא גם הוא לצמצום השימווש בסלולרי על ידי ילדים.

אלו הן ההמלצות המעודכנות של משרד הבריאות לגבי שימוש בטלפון נייד:

להורים מומלץ לצמצם במידת האפשר את החשיפה של ילדים לטלפונים סלולריים, לשקול את גיל התחלת השימוש, ובכל מקרה להקפיד על השימוש באוזניות או ברמקול בעת שימוש בסלולארי בגיל הילדות.

לכלל האוכלוסיה מומלץ להרחיק את הטלפון הסלולרי מהגוף ולא לשאת אותו בחגורת המכנסיים, בכיס החולצה, או על הצוואר. כדי למנוע זאת, יש להשתמש באביזרים כמו דיבורית אישית או אוזניה. יש לצמצם ככל הניתן את כמות ומשך השיחות בסלולרי על מנת להקטין את החשיפה לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולאריים.

בנוסף ממליץ משרד הבריאות להמעיט בשימוש בסלולרי באזורים בהם ישנה קליטה חלשה, כגון מעליות וברכבות.