BETA

17.07.2008

01:13

עודכן:

"בעולם הערבי נזהרים שלא לחגוג"

העולם הערבי כרגע נזהר שלא לחגוג את עסקת השבויים. לעולם הערבי לא נוח לא שישראל בנתה את נסראללה כגיבור. בלבנון ראינו קרב של תרבויות: תרבות אחת שמקבלת את מתיה ומהללת את הרוצחים ותרבות אחת שלנו שמתכנסת סביב מתיה. פרשנות

(1:10 דק')