BETA

22.10.2009

00:51

טריק הקבלנים הגדול: קנס שדרוג

אנשים רבים המבקשים לקנות בית או לשפצו, מגלים כי עליהם לשלם קנס על שדרוג. בהמצאה המעניינת הזו משתמשים קבלנים בישראל כדי לגבות מהקונים סכומי עתק, ומנצלים את רצון הלקוחות לשפר את דירתם. הקונים, המבקשים לשפר חומרים או כלים לבית מהמפרט הראשוני, נאלצים לשלם לא רק את ההפרש מחיר, אלא גם קנס נוסף, על עצם השינוי

(3:05 דקות)