BETA

נערכים לכל איום: רבנים בניו-יורק לומדים להתגונן מפני טרור

בעקבות מזימת הטרור שנחשפה לפני כמה חודשים ששמה על הכוונת שני בתי כנסת בברונקס ועונת החגים המממשת לבוא, החליט אחד מרבני ניו-יורק, שוטר בעברו, להעביר לרבנים סדנאות מיוחדות בהגנה עצמית ובשימוש בנשק - וכך, בין תפילה לתפילה לומדים הרבנים, בין היתר, איך לתפוס מחסה, איך לירות תוך כדי תנועה ואיך להניס תוקף

(1:50 דק')