BETA

18.08.2009

23:02

כך נערכים בנתב"ג למלחמה בשפעת החזירים

פרסום ראשון: בנמל התעופה בן גוריון נערכים להתפרצות אלימה של שפעת החזירים. בפגישה בין נציגי משרד הבריאות לאנשי רשות שדות התעופה, נקבעו נהלים בנוגע למחלה כמו למשל מה עושים במקרה של מטוס עמוס נוסעים שיש חשד כי הם נושאים את הנגיף, או איך מבודדים חולה שנחת בארץ

(20 שניות)

כוננות שפעת בנתב"ג: בנמל התעופה בן גוריון הכינו תוכנית חירום כוללת, שנקבעה בפגישה שנערכה בימים האחרונים בין נציגי משרד הבריאות לאנשי רשות שדות התעופה. בתוכנית המיוחדת, שפרטיה נחשפים לראשונה, מתוארים מספר תרחישים להתמודדות עם התפרצות אלימה של הנגיף בקרב נוסעים בטרמינלים ובמטוסים.

במקרה של מטוס ובו עשרות חולים שנדבקו בנגיף שעבר מוטציה, ההנחיות שיקבלו צוותי התעופה בנמל, הוא לבודד אותו ולמזער, ככל האפשר, את המגע עם הנוסעים שנמצאים על סיפונו. לכן, עם הנחיתה לא יופנה המטוס לטרמינל החדש אלא יופנה לטרמינל 1, שכבר מוכן לתרחיש.

על פי תוכנית החירום, בתרחיש מסוג זה, שוטר מיחידת ביקורת הגבולות יעלה למטוס ממוגן במסיכה, כפפות ובמערכת לנשימה סגורה, יאסוף את הדרכונים ויחתים אותם. לאחר מכן, הנוסעים ייצאו מהמטוס, ויפונו באמבולנסים ובהסעות לבתי החולים.

על פי ההנחיות החדשות, עובדי הנמל יצויידו בכפפות ובמסיכות וימוגנו מפני השפעת. גם הנהלים בנמל יוחמרו בהתאם להוראות משרד הבריאות - כך לדוגמא, השוטרים בנמל התעופה יורשו לפנות בכוח נוסע חולה שמסרב להתפנות מהטרמינל למרפאה או לבית החולים.

עוד עולה על פי ההנחיות כי נוסע שירגיש רע במהלך טיסה ייחשב מיד לחולה במחלה והוא יישלח לבידוד. הדיילים ונוסעים שישבו בשורות שלפניו ואחריו יוכרזו חשודים ויטופלו גם הם במשרד הבריאות.

חיטוי המטען, המטוס ואופי המיגון לצוותים ייקבע בהתאם לאופי הנגיף. בנתב"ג ערוכים לפינוי מאות חולים ומקווים שהתסריטים יישארו על הנייר בלבד.