BETA

15.01.2009

08:58

עודכן:

ניסיון לוב להביא לגינוי ישראל באו"ם - הסתיים בגינוי הטרור

מועצת הביטחון התכנסה לדיון בנושא הגנה על אזרחים בעימותים צבאיים. לוב ביקשה לפרסם החלטה שתגנה את פעולת צה"ל בעזה, וישראל הצליחה להביא לכך שתוכן ההחלטה שהתפרסמה יגנה דווקא את השימוש של ארגוני הטרור באזרחים כבמגן אנושי

הישג דיפלומטי לישראל הלילה (חמישי), במועצת הביטחון של האו"ם. ניסיון של לוב להביא לגינוי לישראל בעקבות הפעולה ברצועה הסתיים בהפיכת ההצעה על פיה, ובקריאה להפסיק את השימוש באזרחים כמגן אנושי בעימותים צבאיים.

מול הדרישה הלובית להתייחס לפגיעה באזרחים פלסטינים, הציבה ישראל את הטענה כי לא ניתן לדון בנושא הזה מבלי לומר שיש להגן על אזרחי ישראל - המותקפים על ידי טרוריסטים המשתמשים באוכלוסיה האזרחית כמגן אנושי.

בסופו של דבר לא איזכרה מועצת הביטחון את עניין עזה באופן ישיר בהצהרה שפרסמה. עם זאת מוזכרים בהצהרה מחוייבותו של כח כובש להכיר בזכויות האוכלוסיה האזרחית, והדרישה למעבר בטוח בלי עיכובים של סחורות וסיוע הומניטרי.

בלחץ ישראל הוכנס להצהרה גינוי לטרור על כל צורותיו וגינוי לשימוש באזרחים כמגן אנושי. במהלך היום תתכנס עצרת האו"ם לדיון חירום מיוחד בו עתידים להישמע דברי ביקורת רבים על המבצע בעזה.

ירושלים לא רשמה לאחרונה הישגים רבים בחזית הדיפלומטית. ביום שני קיבלה מועצת זכויות האדם של האו"ם החלטה המגנה את ישראל על הפעילות צבאית של צה"ל ברצועת עזה. 33 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, ורק קנדה התנגדה לה.

ביום שישי שעבר אימצה מועצת הביטחון את החלטה 1860 שקוראת להפסקת אש מיידית בעזה - החלטה שגם גררה בעקבותיה תקרית דיפלומטית בין ירושלים לוושינגטון, לאחר שראש הממשלה אהוד אולמרט אמר, כי הצליח לשכנע את הנשיא האמריקני שלא להצביע בעד ההחלטה ומתח ביקורת חריפה על מזכירת המדינה האמריקנית. מהבית הלבן נמסר בתגובה כי טענותיו של אולמרט "אינן מדוייקות".