BETA

ראש בקיר

תיעוד: חייו של איש תמים שסעד את ליבו בצפון קרוליינה שבארצות הברית ניצלו בנס לאחר שגברת בת 60 נהגה בטעות, במהירות של 80 קילומטר לשעה לתוך המסעדה. הסועד האדיש קנת אנדרסון שמו, יצא מהתקרית הלא נעימה עם שריטות קלות בלבד