BETA

אשם עד שיוכח אחרת

על אף הצמיחה הכלכלית בסוריה, ועל אף הפיתוח במדינה במימון איראני, סוריה נמצאת עשורים מאחור מבחינת זכויות אדם. אסירים חיים בתנאים מחפירים, משפטים הופכים מזורזים או מתעכבים בהתאם לצורך, ופעילי זכויות אדם נעצרים בפשיטות ענק

(11:10 דק')