"שנת הלימודים האקדמית בסכנה"

ועד ראשי האוניברסיטאות מאיים להאריך את הסמסטר ואף לבטל את שנת הלימודים אם תימשך שביתת הסטודנטים. הסטודנטים מנהלים מגעים עם המרצים על מתן הקלות בעקבות השביתה

ועד ראשי האוניברסיטאות מאיים הבוקר (רביעי) לבטל את שנת הלימודים - אם הסטודנטים לא יפסיקו את השבתת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

שביתת הסטודנטים נכנסת היום ליומה ה-14, וארגוני הסטודנטים הודיעו כי בכוונתם להמשיך במחאה למרות האיומים. ועד ראשי האוניברסיטאות הודיע לסטודנטים כי אם לא יפסיקו את השביתה עד השבוע הבא, יהיה צורך להאריך את סמסטר ב'. לטענתו, בכך יעמידו הסטודנטים בסכנה את כל שנת הלימודים.

בתוך כך, דווח ב"קול ישראל" כי מתנהלים מגעים בין הסטודנטים לבין המרצים על מתן הקלות בלימודים בעקבות השביתה. יו"ר התאחדות הסטודנטים, איתי שונשיין, אישר כי בכוונת הסטודנטים אף לדרוש קבלת ציון עובר בכמה מקצועות.

הסטודנטים הודיעו כי ימשיכו בשביתה עד שתפורק ועדת שוחט שתומכת בהעלאת שכר הלימוד, ועד שראש הממשלה, אהוד אולמרט, ייפגש עמם.

הלימודים בתיכונים ובחטיבות הביניים מתקיימים היום כסדרם לאחר שארגון המורים העל-יסודיים הסכים לחדש את המשא ומתן עם משרד האוצר. עם זאת, ראשי הארגון הזהירו כי אם לא תחול התקדמות בדיונים, הם ישובו וישביתו את הלימודים.