דמוקרטיה וירטואלית

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה מראה כי כמחצית מהעולים מברה"מ לשעבר רואים בדמוקרטיה הישראלית דמוקרטיה "על הנייר" בלבד. עורכת המחקר: ככל שהוותק של העולה בארץ עולה, כך גובר הניכור שלו מהתרבות הישראלית"

כמחצית מהעולים מברית המועצות לשעבר רואים בדמוקרטיה הישראלית דמוקרטיה "על הנייר" בלבד, כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. המחקר מצא שרק 16% מהעולים מביעים אמון בכנסת והרוב המוחלט של העולים רואים בסכסוך הישראלי-פלסטיני סכנה לקיום המדינה.

המחקר, שנערך על ידי ד"ר דיאנה טל, בדק את התרבות הפוליטית של עולי ברית המועצות מגל העלייה הגדול (1989-2000).

המחקר, שנשען על ממצאים של סקר כלל ארצי מיצג שנערך על ידי מכון "דחף" בראשותה של ד"ר מינה צמח, בדק את מידת ההשתלבות של העולים לתוך החברה ישראלית, תרבותם הפוליטית ותוצר הנלווה של התרבות זו - התנהגות הבוחר. בנוסף ערכה החוקרת מספר ראיונות עומק עם מובילי דעת קהל בקרב העולים ממספר תחומים כמו מדענים, ספורטאים, מוזיקאים ועיתונאים.

לדבריה, עד היום נבדקה בעיקר ההתנהגות הפוליטית של העולים, אבל התרבות הפוליטית כמעט ולא נבדקה. "התרבות הפוליטית היא אישיות החברה. היא זו שמכתיבה את הנורמות שעל-פיהן אנו שופטים את עצמנו ואת מה שמתרחש סביבנו. דרך הבנת התרבות הפוליטית ניתן להבין את התנהגותה הפוליטית והחברתית של האוכלוסייה הנחקרת - במקרה זה, העולים מברית המועצות לשעבר", ציינה ד"ר טל.

רוחשים אמון נמוך

המחקר העלה שהאמון שרוחשים העולים לדמוקרטיה הישראלית ולכנסת נמוך מאוד: 50% מהעולים רואים בה דמוקרטיה "על הנייר" בלבד, 19% רואים בה דמוקרטיה על גבול האנרכיה ו-56% היו מעדיפים לצמצם את מספר המפלגות לשתיים עד חמש.

"למרות כישלונן היחסי של מפלגות עולים עד היום, 71% הסכימו כי מפלגת עולים חשובה לפוליטיקה הישראלית. מבחינת רוב העולים מברית המועצות לשעבר, בכנסת צריכות להישאר המפלגות הגדולות יחד עם מפלגה רוסית אחת, שתשמור על האינטרסים שלהם", ציינה ד"ר טל.

עוד עולה מהמחקר כי 85% רוצים התערבות מינימאלית של המדינה בחיי האזרח ו-70% תומכים בכלכלת שוק חופשי קפיטליסטית. 61% מאמינים שהאזרח צריך להשאיר את ההחלטות החשובות בידי המערכת הפוליטית.

וממה שואבים העולים גאווה? כ-60% חשים גאווה רק מעצם קיומה של מדינת ישראל ו-46% חשים גאווה בצה"ל. הסכסוך הישראלי-פלסטיני נתפס מבחינת 91% כסכנה קיומית והם תומכים בהקצאה מוגברת של משאבים לפיתוח הביטחון. 69% רואים לנכון להשקיע יותר בפיתוח נשק גרעיני.