BETA

22.03.2017

00:39

פרשת הבנק למסחר: הרשות לשיקום האסיר תמליץ לשחרר את עופר מקסימוב

בתחילת השבוע הבא תתכנס ועדת השחרורים לדון בשחרורו המוקדם של מקסימוב אחרי 15 שנות מאסר. הרשות לשיקום האסיר בעד השחרור והכינה תכנית שיקום שתכלול טיפול בהתמכרויות להימורים ואיזוק אלקטרוני. הפרקליטות צפויה להתנגד