BETA

13.11.2016

21:56

עודכן:

הסיורים של ברקת: האם הטיולים של ראש עיריית י-ם לפעילי הליכוד חוקיים?

לפני כשנה התפקד ראש עיריית ירושלים המכהן, ניר ברקת למפלגת הליכוד. מאז החל לארגן ברקת סיורים מיוחדים ברחבי עיר הבירה לפעילי המפלגה באופן תכוף. עם זאת, לא בטוח שהסיורים אכן חוקיים – בעקבות תלונות שהוגשו נגדו, פתח מבקר המדינה, יוסף שפירא, בבדיקת התנהלותו

ניר ברקת בתגובה: "כפי שנאמר בעבר, ברקת טרם החליט אם יתמודד בָּשלישית על ראשות העיר. כל פעילותו השגרתית לְתחזוקת קשרים עם חברי תנועתו כפי שמקיימים רָאשְׁי עיר וְשרים רבים נָעָשֶׂית בְּהתאם לָחוק וּבְליווי משפטי מלא. פעילותו של ברקת בליכוד בָּראש וּבָראשונה היא לטובת ירושלים וְכוֹחוֹ הגדול בָּליכוד מאפשר לו לחזק את מקומה של ירושלים על מפת האינטרסים הלאומית".