BETA

23.07.2016

18:03

מאחורי הקלעים: המתיחות של המשטרה לפני מצעד הגאווה בירושלים

המדיניות של המשטרה לפני ובמהלך מצעד הגאווה הייתה של אפס סובלנות לכל נסיון להפרת סדר והמתנגדים נאלצו להסתפק במקום שהוגדר להם מראש. גם אחרי שהערב ירד, רשימת החריגים והאיומים עדיין עברה בקשר והדריכות לא נעלמה