BETA

פסטיבל מוסיקה בעיר העתיקה בירושלים? לא ברובע המוסלמי

כבר ארבע שנים מתקיים פסטיבל 'צלילים בעיר העתיקה', ולמרות המצב הביטחוני הרגיש חזרו והדגישו בעירייה, כי יקפידו לקיימו 'בכל הרבעים'. אולם נראה כי השנה נכנעו בבירה, והרובע המוסלמי יישאר מחוץ לחגיגה