BETA

21.11.2015

17:46

1,040 בעד ורק 136 נגד: אגודת האנתרופולוגים האמריקנית החרימה את האקדמיה הישראלית

ברוב מכריע קיבלה אמש האגודה האמריקנית את ההחלטה להטיל על ישראל את החרם האקדמי הגדול בתולדותיה, שיחול על כל המוסדות האקדמיים – ויוציא מהכלל רק את החוקרים העצמאיים. בד בבד, אושרה תמיכה בזכותם לכאורה של תלמידים לעסוק במחקר ולהרצות בנושא "יחסי ישראל-פלסטין", ברוח תנועת ה-BDS

בהמשך לחשיפת חדשות 10: אגודת האנתרופולוגים האמריקנית הצביעה הלילה (שישי) כמעט פה אחד בעד החרם האקדמי הגדול על ישראל אי פעם. זאת, ברוב של 1040 תומכים ורק 136 מתנגדים.


בישיבת האיגוד, שנערכה בדנבר שבקולורדו בנוכחות לא פחות מ-10,000 משתתפים, הוחלט כי החרם יחול על חוקרים הכותבים במסגרת מוסדות אקדמיים ולא על חוקרים ישראלים לחוד. מלבד החרם על ישראל, אושרה התמיכה בזכותם לכאורה של תלמידים לעסוק במחקר ולדבר בפני קהל על "יחסי ישראל-פלסטין", וזאת מתוך תמיכה בתנועת ה-BDS.


כשלושים אנתרופולוגים ישראלים טסו בסוף השבוע לקולורדו בניסיון כמעט בלתי אפשרי להציע החלטה אחרת, כאשר לדבריהם איש בממשלה לא נקף אצבע לסייע להם במניעת החרם.

 

בתוך כך, דווח כי גם הכלבו הגרמני היוקרתי "קה-דה-וו", שהוחרם בעצמו ב-1930 עקב בעליו לשעבר היהודים, משך מהמדפים את המוצרים תוצרת ההתנחלויות. זאת, בשל הנחיות האיחוד האירופי לסימון מוצרים.

 

פרופ' פרץ לביא, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות ונשיא הטכניון מסר בתגובה "תופעת החרמות האקדמיים התגברה והתפשטה בשנים האחרונות מעבר לגבולות השוליים הרדיקלים של האקדמיה לקמפוסים המובילים בארה"ב. התופעה עלולה לגרום נזק כבד למחקר, הנסמך על שיתופי פעולה בינ"ל, דבר שישפיע על התעשייה, על הכלכלה ועל חוסנה העתידי של מדינת ישראל".

 

"ככל שהאגודה האנתרופולוגית האמריקאית, שהיא מהאגודות המקצועיות הגדולות בארה"ב, תאמץ את ההחלטה באופן רשמי על ידי מוסדות הארגון, זה עלול להשפיע על אגודות נוספות לקבל החלטות הצהרתיות דומות. עלינו להכיר בנושא כעניין בעל חשיבות לאומית ולפעול בכוחות משותפים לבלימה ולמניעת התפשטות התופעה".