פתיחת מושב החורף של הכנסת
פתיחת מושב החורף של הכנסת
,רויטרס

אושר בקריאה ראשונה: מפלגות תקבלנה מהאוצר 85% מהמקדמה למימון הבחירות

"החוק יאפשר למפלגות שנקלעו למצוקה כספית בשל מימון שלוש מערכות בחירות תוך שנתיים להתניע את המערכת שבפתח", הסבירו בועדת הכנסת את ההחלטה להקל משמעותית על מימון הבחירות לכנסת ה-20, באמצעות העברת נטל ההלוואות למשרד האוצר והסרת התלות במסקנות דו"ח מבקר המדינה. רק למפלגות חדשות יותר לקחת הלוואה מהבנקים, והשנה יותר להן גם לגייס תרומות עד פי חמש מהמותר למפלגה בכנסת. העלות המשוערת לאוצר: 170 מיליון ש"ח

ועדת הכנסת אישרה היום (ראשון) לקריאה ראשונה את הצעת חוק מימון מפלגות, לפיה מפלגות החברות בכנסת תקבלנה כבר החל מהבחירות לכנסת ה-20 מקדמה של 85% מסכום מימון המפלגות לו הן זכאיות, כאשר הסכום יינתן להן מידי משרד האוצר. על פי דברי נציג האוצר בוועדה, אם ינוצל היקף האשראי המקסימלי מטעם כל המפלגות, מדובר בעלות מצטברת של 170 מיליון שקלים.


בעבר קיבלו המפלגות רק 60 אחוזים מהסכום עם הגשת רשימת המועמדים לכנסת הבאה, 85 אחוזים לאחר הבחירות ו-15 אחוזים הנותרים לאחר פרסום דו"ח מבקר המדינה בנושא.


על פי ההצעה החדשה, תקבלנה המפלגות 85 אחוזים מהמימון לו הן זכאיות טרם הבחירות, ואת 15 האחוזים הנותרים לאחר סיומן. מתן הסכום הסופי לא יהיה תלוי במסקנות דו"ח מבקר המדינה, אלא אם מסקנות אלו האירו את התנהלות המפלגה באור שלילי. במקרה זה, יוטל על המפלגה קנס רטרואקטיבי. עוד לפי ההצעה החדשה, יעמדו המקדמות בכנסות הבאות על 70 אחוזים מסכום מימון הבחירות.


בועדת הכנסת הסבירו כי בעבר סירבו הבנקים להעניק הלוואות למפלגות או לפתוח להן חשבונות בנק, על מנת להימנע מקשרי הון שלטון אסורים. מעתה תוכלנה רק מפלגות חדשות לקבל הלוואה מהבנקים. כמו כן, הוצע שמפלגות אלו תוכלנה לקבל תרומות עד פי חמש ממפלגה שכבר מיוצגת בכנסת.

עוד הסבירו בועדה כי מטרת החוק לאפשר למפלגות, שנקלעו כולן למצוקה כספית בשל מימון שלוש מערכות בחירות תוך שנתיים, להתניע את מערכת הבחירות שבפתח.


יצחק בקר ממשרד מבקר המדינה הביע חוסר שביעות רצון מאישור ההצעה. "תשלום כל המימון לפני הגשת דוח מבקר המדינה מוציא מידי המבקר את השוט של ביקורת בזמן. הצעת החוק מציעה אמנם סנקציה רטרואקטיבית אבל את זה יהיה קשה מאד להפעיל", אמר.