BETA

10.12.2013

23:10

אימת הפליטים מפני יישום חוק המסתננים: "אנחנו סובלים"

חוק המסתננים שעבר בכנסת מעגן, בין היתר, את הפעלת המתקן הפתוח, שעתיד לקלוט כ-3,300 מסתננים. השאלה היא מי מ-50 אלף מבקשי המקלט יאכלס את המתקן

השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ' הגיע היום לביקור חגיגי במתקן חולות, המתקן הפתוח למבקשי המקלט. השאלה היחידה שעומדת היא מי עתיד להגיע אליו. אתמול עבר בכנסת החוק המתוקן למניעת הסתננות, ולפיו מסתננים בלתי חוקיים שיגיעו לישראל יוחזקו במתקן סגור למשך שנה. זאת במקום תקופת כליאה שעמדה על שלוש שנים, כפי שהיה בעבר.

 

בנוסף מעגן החוק את הפעלת המתקן הפתוח, שיוכל לקלוט כ-3,300 מבקשי מקלט. השר אהרונוביץ' מסביר כי המתקן ייפתח בכל בוקר וכל שוהה בו יחויב בהעברת כרטיס או רישום מדי בוקר, צהריים וערב.

 

אבל התמונה שמצטיירת אינה כה פשוטה עבור אלה שבסכנת כניסה למתקן. "איזה מתקן פתוח?" תוהה מבקש מקלט שעבר שם, "אתמול בבוקר הייתי שם וראיתי את הכלא, הרגשתי את הקור שהיה שם ודמיינתי את החום שיהיה בקיץ".

 

השאלה שמטרידה את קהילת מבקשי המקלט היא מי מהם יאכלס את המקלט הפתוח, והאם בקרוב יתבצעו מעצרים בדרום תל אביב. הקריטריונים היחידים שמשרד הפנים מוכן לפרסם הם שמדובר בגברים שיש קושי להרחיקם למדינה אחרת. במילים אחרות - כל אחד מ-50 אלף מבקשי המקלט יכול למצוא עצמו במתקן.