BETA

08.11.2007

00:34

עודכן:

קלף בידי אחמדינג'אד

מה עובר על יהודי איראן, עשרים וחמישה אלף במספר? עכשיו חלקם נחשפים בסרט שמשודר בטלוויזיה האיראנית. לדבריהם חייהם באיראן טובים והם מורשים לבקר בכל מקום שבו יחפצו. הפושעים היחידים שהם מכירים, הם הציונים

(1:48 דק')